سمپاشی؛ راه دفع تضمینی شپش


شپش یک انگل خارجی است. سه نوع شپش انسان را آلوده می کند که عبارتند از:

 1. شپش سر
 2. شپش بدن
 3. شپش عانه

وجود شپش سر، بدن و شپشک عانه را روي بدن شخص آلوده پدیکولوزیس می نامند.

اهمیت پزشکی

انتقال بیماریهاي پدیکولوزیس، تیفوس اپیدمیک و آندمی، تب خندق، تب راجعه اپیدمیک، تیفوئید، تب ولگردان توسط شپش بدن می گردد و بیماري زرد زخم توسط شپش سر ایجاد می شود.


آلودگی به شپش سر یکی از مشکلات بهداشتی جوامع انسانی در کشورهاي مختلف است بیماري در هر دو جنس (زن و مرد) دیده می شود اما بطور شایع تر در دختر بچه ها مشاهده شده است. شیوع سنی خاصی ندارد اما کودکان دبستانی آسیب پذیر ترین گروه سنی هستند و از شدت آلودگی بالایی برخوردارن و تماس نزدیک و طولانی مدت آنها با هم شایع ترین و اصلی ترین راه انتقال می باشد.

راه هاي مبارزه با شپش سر


 • رعایت بهداشت شخصی و آموزش بهداشت در مدارس
 • شستشوي مرتب سر با آب گرم و صابون یا شامپو
 • شانه کردن موها با استفاده از شانه هاي فلزي یا چوبی دندانه ریز
 • استفاده از شامپوهاي اختصاصی مانند شامپو پرمترین 1 درصد
 • استفاده از گرد حشره کش ها مانند پرمترین 5/0 درصد ومالاتیون 1 درصد

راه های مبارزه با شپش بدن


 • تعویض لباس ها
 • عدم استفاده از لباس های دیگران
 • شستشوی لباس ها و ملحفه ها در حرارت 60 درجه سانتیگراد
 • اطو کشیدن لباس ها خصوصا درزها و چین های لباس ها
 • عدم استفاده از ملحفه ها و لباس های آلوده به مدت 1 ماه
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟