سمپاشی موش و جلوگیری از انتقال بیماری


علاوه بر کنترل سخت، موش ها ممکن است ناقل بیماری باشند. در حقیقت، موش ها می توانند حدود 10 برابر مقدار غذای مصرفی خود را آلوده کنند. مرکز کنترل بیماری ها برخی از جوندگان را به سندرم ریوی هانتاویروس مرتبط می کند، در ایالات متحده آمریکا بیماری مرگباری است که حدود 36 درصد از تمام موارد گزارش شده است .

موش ها برای کک ها میزبان خوبی هستند که می توانند طاعون و بیماری هایی مانند ویروس لنفوسیتی کوریومننژیت را گسترش دهند. این بیماری عمدتا برای آنهایی که دارای سیستم ایمنی ضعیف هستند تاثیر می گذارد و ممکن است منجر به سردرد، تب و مننژیت شود. همچنین می تواند در طول حاملگی عوارض ایجاد کند.

جوندگان تمایل به پرورش سریع دارند. بعضی از نژادهای موش ها در طول سال جمعیت آنها از طریق تولید مثل ادامه می یابد.


چه کارهایی برای جلوگیری از آلودگی های موش ها انجام دهیم؟


جوندگان و موش هر دو در جوامع کشاورزی بسیار مخرب هستند. تعدادی از نژادها از دانه و غلات تغذیه می کنند. مدفوع و ادرار برخی از جوندگان ممکن است سطوح که با آنها در تماس هستند را آلوده کند.

روش های پیشگیری باید از اول به منظور حفظ خانه بدون جوندگان اجرا شود. در زمان خیلی کم جوندگان سرعت تولید مثل بالایی دارند و تعدادی کمی از آنها درمدت زمان کوتاه به جمعیت زیادی تبدیل می شوند.


ذخیره سازی مواد غذایی

هر گونه مواد غذایی را از جوندگان دور نگه دارید. ریز خرده های کوچک و زباله منابع خوبی از آلودگی هستند.


کاغذ

اشیای کارتن برای جوندگان بسیار جذاب هستند، زیرا آنها تمایل دارند تا آنها را برای استفاده در لانه خود بببرند و بجوند.


آلودگی و کنترل موش

جوندگان بین موجودات سازگار ترین موجود در این سیاره هستند و می توانند بسیار دشوار برای نابودی باشند.


خسارت موش ها

جوندگان می توانند به ساختمان های آلوده و کشاورزی محلی لطمه بزرگی وارد کنند.


بیماری

جوندگان نیز حامل بسیاری از بیماری های هستند و خطری برای سلامتی انسان هستند.


تولید مثل موش

جمعیت موش ها به سرعت و به طور پیوسته افزایش پیدا می¬کند. کنترل این جانوران بهتر از هجوم آنها و انتقال بیماری و آلودگی است.

به منظور حفاظت از خانه، باغ و سلامتی خود ازآلودگی های جوندگان موجود، راه حل های حرفه ای و سفارشی اغلب ضروری است.

باید به این نکته توجه داشته باشیم که موش ها در هر جایی امکان دارد که وجود داشته باشد و این موجودات به سرعت تکثیر می شوند و همه جا را آلوده می کنند.


خانه های فردی

از طریق شناسایی و مهر و موم کردن بسیاری از نقاط ورودی خانه ها می توان آنجا را از جوندگان محافظت کرد.


راه های خلاص شدن از شر موش ها در خانه


  • بستن تمام نقاط ورودی به خانه
  • در صورت وجود موش در خانه از تله موش استفاده کنید
  • طعمه مناسبی برای گرفتن موش در خانه قرار دهید
  • طعمه موش را در جایگاه های مختلف در خانه قرار دهید
  • بهداشت محیط خانه را رعایت کنید تا مواردی برای جذب موش در خانه نباشد
  • گربه هایی که در اطراف خانه هستند را دور نکنید چرا که آنها قاتل موش ها هستند
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟